Sunday, 2 January 2011

Pengalaman A2G dikongsi dengan rakan-rakan pensyarah di UTM27 Dis 2010 di Kolej Tun Hussin Onn UTM berlangsung majlis perkongsian pengalaman A2G yang dihadiri para pengetua dan felo-felo kolej-kolej di UTM. Ini adalah salah satu program pembangunan felo dan kali ini adalah dalam bentuk menanamkan semangat keprihatinan terhadap mereka yang dizalimi tentera rejim Israel. Majlis Insya Allah akan diikuti dengan ceramah dan aktiviti di kolaj-kolej di UTM bersama pelajar-pelajar bagi memperolehi dana pembangunan semula Gaza.

No comments:

Post a Comment