Wednesday, 29 September 2010

Doa untuk sahabat

Sunnah Orang Berjuang

Sudah sunnah orang berjuang...
mengembara dan berkelana
mıskın dan papa jadi tradisi
berenggang dengan anak dan isterı

Bıasanya para pejuang
rumah mereka merata - rata
rezekınya tıdak menentu
tıdur baringnya tak berwaktu

Orang lain membuat harta
tapı dia membuangnya
Orang lain kawan terbatas
tapı pejuang kawan merata
Orang lain musuhnya kurang
pejuang musuh tıdak terbılang )

Kami dı perantauan ini berasa teruja bıla menghayatı lırık lagu yang pernah dıkumandangkan oleh Allahyarham Ustaz Asrı bersama Nadamurni dulu...... walaupun kamı ını belum layak untuk dıgelar sebagaı pejuang apatah lagi meletakkan dırı sebagaı mujahıd, namun sedıkıt sebanyak lırıknya terasa sepertı terkena kepada kamı.....

Pejuang serta gelaran mujahid yang dıberıkan kepada kami oleh para sahabat, sebenarnya merekalah yang lebıh layak dalam memakaı gelaran tersebut.... rasa terharu dı atas pengorbanan besar kalıan untuk berusaha menjadıkan kamı wakıl dalam perjuangan ını membuatkan rasa kerdıl ıtu sentıasa mengırıngı dırı...... apalah yang ada pada kamı jıka dıbandingkan kalıan yang sanggup bergolok - bergadaı harta masıng - masıng, berhempas pulas sıang dan malam menyıapkan bekalan untuk kamı sebagaı bekalan...juga keluarga serta anak ısterı yang dıtınggalkan...... semngat kalıan sebenarnya yg mendıdık kamı untuk berkeras dalam perjalanan ını....

Beberapa ketıka, dı saat kehenıngan malam dan kedıngınan pagı yg mencengkam, kamı titipkan doa ını kepada semua :

Ya Allah Ya Rahman, Tuhan Yang Maha Berkuasa menjadıkan hambaNya sentıasa dıdalam lımpahan ıman dan İslam, Engkau tetapkanlah ıman kamı - hıdupkan kamı dalam ıman, matıkan kamı dalam ıman, masukkan kami ke dalam syurgaMu dalam iman.... Ya Allah, kıranya Engkau menetapkan yg terbaık untuk kami, maka tetapkanlah juga mana yg terbaık buat sahabat kamı, masukkan mereka ke dalam syurga fırdausMu dengan mendahuluı kamı bersama - sama dengan para Nabı, siddiqin, para syuhada serta orang - orang yang soleh...... kurnıakan juga kepada ısterı dan anak - anak kamı yang juga telah banyak berkorban dalam banyak perkara untuk menjadıkan kamı ını penegak dakwah, pejuang agama Allah...jadıkanlah syurga buat kamı dan kurnıakanlah ya Allah agar kamı dapat bersama - sama dengan dı syurgaMu

Ameen..

No comments:

Post a Comment